MontBlanc
0
No products in the cart

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU 2 COSMIC BOOTS

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe podane podczas zamówienia w sklepie 2COSMIC BOOTS
będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia, zaksięgowania i wysta-
wienia paragonu fiskalnego (realizacji umowy sprzedaży). Osoby trzecie nie
będą miały do nich dostępu.

Dobrowolne podanie danych:

2. Podanie danych osobowych do celów handlowych jest dobrowolne.
Zamawiający ma w każdej chwili możliwość dostępu do swoich danych
osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu skontaktuj się ze mną: 2cosmicboots@gmail.com

3. Dane te są przechowywane w mojej skrzynce mailowej w interia.pl w celu
zarządzania pocztą oraz wysyłania odpowiedzi e-mailowej na Twoją wia-
domość.. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

4. Administratorem danych osobowych jestem ja, czyli 2COSMIC BOOTS
ul.Bokserska 48/8, 02-690 Warszawa

5. Administrator informuje niniejszym Zamawiającego, że powierza przetwa-
rzanie danych osobowych następującym podmiotom:
~ MP Net Sp.z o.o., ul. Henryka Dąbrowskiego 75/70, 60-523 Poznań, NIP
7811917664, KRS 0000584032 – w celu przechowywania danych osobowych
na serwerze.